İletişim
JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT HİZMETLERİ
JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT HİZMETLERİ

Şehir planlaması doğrultusunda sunulan jeolojik jeoteknik etüt hizmetleri bu kapsamda 81 ilimiz üzerinden de yoğun bir şekilde talep görüyor. Profesyonel mühendis kadrosu tarafından sunulan bu özel hizmet modeliyle şehir planlama ve haritacılık gibi hizmetler sorunsuz ve daha hızlı bir şekilde uygulanıyor. Bu kapsamda zaman ve ekonomiden tasarruf sağlanabiliyor. Planlama ve haritacılık hizmetlerinin kusursuz bir biçimde gerçekleştirilebilmesi açısından ilk olarak ilgili saha hakkında kapsamlı bir şekilde jeolojik ve jeoteknik etüt işlemleri yapılması gerekiyor. Bu uygulamalar üzerinden saha özellikleri,toprak yapısı gibi birçok ayrıntılar hakkında ön bilgiler elde edilebilir. Jeolojik ve jeoteknik etüt işlemleri olmadan planlama ve haritacılık işlemi gerçekleştirilmesi sonraki süreçlerde risk faktörleri meydana gelmesine yol açabiliyor.

 

Profesyonel Hizmet İçin Teklif Alın

Teklif Formu